Citaat

De grote drie

Je komt ze wel eens tegen, de grote drie. In de wereldgeschiedenis schreven we Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill en Jozef Stalin op als de grote drie. We beschouwen Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve als grote drie van de Nederlandse literatuur. De grote drie van het naoorlogse Nederlandse cabaret zijn natuurlijk Wim Sonneveld, Wim Kan en Toon Hermans. De grote drie, het is iets magisch iets mythisch. De grote drie, van grote invloed. Welke drie elementen zijn van grote invloed op een merk? Wat is de grote drie voor merken?

De drie elementen die in mijn optiek de grootste invloed hebben op een merk zijn de identiteit, de essentie en het concept van het merk. Deze elementen bepalen in grote mate hoe succesvol een merk is of kan worden. Hoe waardevol een merk kan zijn. De grote drie van branding zijn merkidentiteit, merkessentie en merkconcept.

“De grote drie van branding zijn merkidentiteit, merkessentie en merkconcept.”

Met merkidentiteit bedoel ik dat de ziel van een merk het vertrekpunt is van de te ontwikkelen strategie om een waardevol merk te creëren. Het begint met het neerzetten van een herkenbaar en authentiek (lees oprecht) verhaal vanuit de kern van het merk. Met een sterke merkidentiteit zorg je ervoor dat het merk geloofwaardig wordt geacht. Geloofwaardigheid is prettig, maar hoe zorg je ervoor dat je als merk ook nodig wordt geacht?

Door goed naar de omgeving van het merk te kijken, door een merkessentie te formuleren. De merkessentie geeft antwoord op de vraag wat de punten van verschil van het merk vergeleken met de omgeving, oftewel dat van de concurrent zijn. De merkessentie gaat om het creëren van onderscheid zodat de potentiële voordelen voor de onderneming, die aansluiten op de behoeften van de doelklant, in het merk maximaal worden benut. Kort samengevat, is het merk relevant en onderscheidend voor de doelklant?

“Het merkconcept vormt de basis voor de merkcommunicatie met de doelklant.”

Ben je als merk geloofwaardig en nodig, zul op een consistente en waardevolle manier met het merk moeten communiceren. Een helder merkconcept helpt hierbij. Het merkconcept vormt de basis voor de merkcommunicatie met de doelklant. Het managet de verwachtingen van wat de doelklant ten aanzien van het merk heeft. De doelklant verwacht namelijk niet anders dan dat zijn vertrouwde merk hem binnen de waarden van het merk altijd het best mogelijke product of dienst zal geven. Daarnaast stelt een merkconcept je in staat om de interne organisatie structureel op merkwaarden aan te sturen. Iets wat de doelklant uiteindelijk ook weer merkt.

Ik geloof dat een sterk merk bestaat uit een authentieke en herkenbare identiteit. Een relevante en onderscheidende essentie, wat vervolgens gecommuniceerd wordt middels een consistent en waardevol concept. Alle elementen van de grote drie zijn even belangrijk voor het creëren van een succesvol merk, het een gaat niet zonder het ander.